راهنما نوار موضوعات جستجو جابجایی در کتاب جستجو در کتاب متن کتاب ساخت PDF مستند‌سازی مقالات
متن کتاب

متن کتاب‌هایی که در کتابخانه مدرسه فقاهت قرار دارد، صفحه به صفحه و با نسخه چاپی یکی است.
در تلاش هستیم تا اگر یک کتاب دارای دو چاپ مختلف است، هردو در کتابخانه قرار بگیرد. بعنوان مثال کتاب "وسائل الشیعة الاسلامية" و "وسائل الشيعة آل‌بیت" هردو برروی سایت موجود می‌باشند.
در مواردی که صفحه‌ای در هنگام چاپ، سفید و بدون متن است، عبارت "این صفحه در کتاب اصلی بدون متن است / هذه الصفحة فارغة في النسخة المطبوعة" نمایش داده می‌شود.